Skab større tryghed

Gode badeforhold og god badesikkerhed er vigtige forudsætninger for kommunerne i arbejdet med at skabe en attraktiv ramme om vandaktiviteter, der kan tiltrække både borgere og turister.

Ved at blive certificeret som Vandsikker Kommune viser kommunen over for både borgere, gæster og turister, at alle aspekter af badesikkerhed tages alvorligt, og at der arbejdes aktivt for at sikre de bedst mulige badeforhold. Det skaber større tryghed for kommunens borgere, gæster og turister, når de ved, at de kan færdes sikkert ved kommunens badestrande, havne, søer, åer og i de lokale svømmehaller eller badelande.

Certificeringsordningen sikrer, at kommunen får det nødvendige overblik over vandområder med sikkerhedsmæssige udfordringer. På den baggrund er kommunen i stand til at træffe de rigtige beslutninger og søsætte tiltag, der kan imødekomme borgernes og turisternes berettigede krav på sikkerhed ved deres fritidsaktiviteter i, ved og på vand.

Ligeledes er certificeringsordningen et redskab til at synliggøre den indsats, som kommunen gør i arbejdet med at sikre gode badeforhold og god badesikkerhed. Det sker blandt andet ved, at kommunen får mulighed for at markere sit fokus på badesikkerhed ved at hejse det officielle ”Vandsikker Kommune”-flag på alle relevante steder.

Hvert andet år skal vandsikre kommuner igennem en recertificering, hvor der sættes nye mål for vandsikkerheden i kommunen. På den måde arbejder kommunen løbende på at blive bedre for derigennem at kunne give alle en endnu bedre oplevelse med vand.