Vandsikkerhed på skoleskemaet i Jammerbugt

Vandsikker Kommune bidrager positivt til, at skolebørnene bliver styrket i deres bade- og vandfærdigheder. Jammerbugt Kommune har sat ekstra fokus på vandsikkerheden, og det skaber bedre forudsætninger for børnenes sikkerhed i fremtiden, mener skoleleder.

Der er flere fordele ved at være Vandsikker Kommune end at øge sikkerheden for borgere og turister. Vandsikker Kommune gør nemlig også en stor indsats i skoler og daginstitutioner for at skabe større viden om vand- og badesikkerhed.

Denne indsats har stor betydning for børnene og deres kunnen, når det handler om at blive bedre til at svømme eller omgås vand. Det mener Kim Pedersen, der er skoleleder på Skovsgård Tranum Skole i Jammerbugt Kommune.

”Selv om vi befinder os i den spæde start af udviklingsforløbet med fokus på vandsikkerhed i skolerne, tror vi på, at vores fælles indsats gør en forskel. Lige nu har vi fokus på børnenes færdigheder i og omkring vand, hvor der tages udgangspunkt i at styrke viden og svømmefærdighederne hos det enkelte barn,” siger han.

 

Tidlig vandtilvænning gør en forskel

Som vandsikker kommune skaber kommunen bedre bade- og vandsikkerhed for alle ved at indskrive sikkerhedsrisici i beredskabsplanen Det betyder, at hvis der skulle ske en ulykke ved stranden, i svømmehallen eller andre steder, hvor vand er involveret, så er der taget højde for hvilken indsats der skal iværksættes.

Som en del af konceptet bliver børn undervist i vandsikkerheden fra børnehavealderen. På den måde opnår de en grad af vandtilvænning, så de ikke er bange for vand, men har respekt for det.

Deres vandtilvænning i børnehaven betyder ligeledes, at de er parate til at modtage svømmeundervisning, når de kommer i skole.

”Desto før børn bliver vænnet til vand, desto større mulighed er der for, at de bliver gode svømmere og er trygge med den fornødne viden, så de kan færdes sikkert omkring vand i fremtiden,” siger han.

Alle daginstitutioner i Jammerbugt Kommune efterlever det samme proceduresæt for, hvordan man planlægger og gennemfører en udflugt til stranden med mest mulig sikkerhed for børnene.

 

Tryghed for børn og forældre

Konceptet Vandsikker Kommune sikrer, for at alle børn får tilbud om svømmeundervisning, og at skolerne på lidt længere sigt registrerer, hvilke børn der er i stand til at opfylde den fælles nordiske definition på at kunne svømme.

Registreringen af børnene svømmefærdigheder vil sikre, at forældre med skolesøgende børn bliver bekendt med deres børns aktive og passive færdigheder i vand. Og hvis de ikke er tilstrækkelige, bliver forældrene orienteret om, hvor de kan få den nødvendige ekstra undervisning.

 

Selv om børnenes niveauer er forskellige, hvor nogle er gode til at svømme, og andre har svært ved det, er formålet at skabe sikkerhed for alle – både for børn og deres forældre.

”Der er blevet udarbejdet en kommunal plan i svømmeundervisningen, hvor man opgør antallet af børn, som ikke er svømmeduelige efter 4. til 5. klasse. Her vil forældrene blive orienteret og henvist til steder med ekstra svømmeundervisning. På den måde vil forældrene også blive inddraget og få den tilstrækkelige viden omkring deres barns færdigheder i vandet,” siger han.

 

Vandsikkerhed for alle

Det er ikke kun børn, der har svært ved at svømme, som kan have glæde af opmærksomheden på vandsikkerheden. Også de garvede svømmere kan blive undervist i livreddende manøvre, hvor de eksempelvis lærer at bjærge.

Det er målet, at alle børn i daginstitutioner får en teoretisk undervisning i sikkerheden ved is, vand og badning, som eksempelvis kan indgå i naturvidenskabelige fag i skolerne.

”Den teoretiske undervisning skal indeholde undervisning i forhold som strøm og vindforhold, og hvordan det har indflydelse på badning ved stranden,” siger Kim Pedersen.

Teoretiske baderegler og Vesterhavets farlige hestehuller er blot nogle af de ekstra inputs, fremtidens undervisning kan have på programmet. Kim Pedersen er positiv over samarbejdet med Vandsikker Kommune og mener, at et fokus på vandsikkerhed gør børnene mere vandsikre.

”Jeg vil anbefale Vandsikker Kommune til andre kommuner, fordi jeg synes, det skaber en udvikling, der rummer nogle fine perspektiver og muligheder, som højner kommunens vandsikkerhed. Børn bliver mere vandsikre, når kommunen skaber fokus på området.”