Redningsstiger gør en livsvigtig forskel

En borger i Rudersdal Kommune er blevet påbudt at fjerne redningsstigen fra sin bådebro, hvis bådebroen skal lovliggøres. Påbuddet undrer Rådet for Større Badesikkerhed, der mener, at redningsstiger er med til at redde liv.

I Holte nord for København bor Jonas Refn. Han har fået påbud fra Rudersdal Kommune om at fjerne den redningsstige, han har sat op på sin bådebro. En stige, som ifølge ham er etableret som sikkerhed for, at folk, der har badet eller er faldet i vandet, også kan komme op igen.

”Jeg har selv børn, som bruger broen, og jeg bor lige ved siden af en skole, hvor eleverne jævnligt løber ind på min grund. Derfor er det for mig helt naturligt at opsætte en redningsstige, for skulle der falde en i vandet, så kan vedkommende komme op igen,” siger Jonas Refn.

Han bakkes op af formand for Rådet for Større Badesikkerhed, Sven Hedegaard, der påpeger, at redningsstiger har en livsvigtig funktion.

”Vi ser gang på gang, at redningsstiger har en afgørende rolle, når det handler om at redde liv. Det kan være næsten umuligt at komme op af vandet, hvis man pludselig får det dårligt og ikke har en stige til at trække sig op med. Af samme grund har lystbådehavnene monteret stiger på kaj og moler for at forhindre de mange drukneulykker, som sker i havnene.”

Et spørgsmål om æstetik

I 2011 ansøgte Jonas Refn kommunen om at lave en bådebro på sin ejendom, der ligger ned til Vejlesø. Rudersdal Kommune godkendte opførelsen af bådebroen, og den blev etableret kort efter.

Efterfølgende klagede en af Jonas Refns naboer til kommunen over bådebroen. Naboen mente ikke, at broen var bygget i de rigtige materialer. Derfor fik Jonas Refn et påbud fra kommunen, som skulle vise sig at være langt mere omfattende end blot materialevalget.

For i påbuddet stiller Rudersdal Kommune blandt andet også krav om, at Jonas Refn skal fjerne den redningsstige, han har sat op på bådebroen. Hvis han ikke gør det, kan broen ikke lovliggøres, lyder det fra kommunen.

Baggrunden for dette er ifølge kommunen, at bådebroer skal fremstå så lidt dominerende i landskabet som muligt. Der må med andre ord ikke monteres noget på broen, heller ikke en redningsstige.

”Jeg har svært ved at forstå, at man lader æstetikken gå forud for sikkerheden. Da jeg skulle vælge en stige, valgte jeg en, som netop var meget diskret, og hvor det kun er selve bøjlerne på stigen, der stikker op over vandet. Alle trin på stigen er dækket af vand,” siger Jonas Refn.

Træstige som alternativ

På opfordring af Jonas Refn har Rådet for Større Badesikkerhed udarbejdet en skrivelse om vigtigheden af redningsstiger. Skrivelsen er blevet forelagt Rudersdal Kommune.

I en efterfølgende dialog åbner Rudersdal Kommune for muligheden for en alternativ stige, der skal være lavet af træ.

”Vi har givet et påbud om at fjerne den aktuelle stige i aluminium, som rækker ca. 1 meter over brodæk, og i stedet opsætte en stige af træ, der ikke rækker mere end ca. 20 cm over brodæk,” skriver Allan Carstensen, der er chef for Teknik og Miljø i Rudersdal Kommune.

Den information er ny for Jonas Refn, der indtil nu udelukkende har haft kommunens påbudsudkast at rette sig efter. Og her nævner kommunen ikke noget om en træstige som alternativ til den nuværende stige af aluminium.

”Det er faktuelt forkert, at forvaltningen skulle have anvist mig det alternativ, at jeg kunne lave en stige af træ. Tværtimod har de blot i påbudsudkastet skrevet, at der slet ikke må være nogen stige. Endvidere har forvaltningen efterfølgende ved mail gentaget, at der slet ikke må være nogen stige. Så det er jo det, jeg har måttet forholde mig til,” siger han.

Formand for Rådet for Større Badesikkerhed, Sven Hedegaard, pointerer, at Rudersdal Kommunens alternative løsning på en stige ikke er ideel.

“Kommunen vil kun tillade en stige, der rækker 20 centimeter over brodæk. Med så lavt et overlæg over broen bliver personen nødt til at slippe bøjlen, inden vedkommende er kommet helt op af vandet og har genfundet balancen. Hvis personen ovenikøbet er træt, har dårlig vejrtrækning eller er tæt på et ildebefindende, så er der ikke noget at holde ordentligt fast i, og risikoen for at falde tilbage i vandet er stor. Der er altså risiko for, at man opsætter en stige, som kan gå hen og skabe store problemer for sikkerheden på broen.”