Fokus på vandsikkerhed forebygger badeulykker

Øget fokus på vandsikkerhed er en vigtig brik i arbejdet med at forebygge badeulykker. Det mener Danske Beredskaber, der håber, at konceptet Vandsikker Kommune bliver udbredt i hele landet.

Læring om vand fra børnehavealderen, synligt redningsudstyr og kommunale beredskabsplaner. Det er blot nogle af de mange forebyggende initiativer, som konceptet Vandsikker Kommune indeholder.

Det øgede fokus på vandsikkerhed er med til at forebygge ulykker i og omkring vand, fordi borgere, gæster og turister bliver mere bevidste om sikkerheden i forbindelse med vandaktiviteter.

På den måde er de både i stand til at tage deres forholdsregler, når de opholder sig ved vandet, og agere hensigtsmæssigt, hvis ulykken alligevel sker.

”Vandsikker Kommune er et rigtig godt koncept, der sikrer et godt kendskab til bade- og vandsikkerhed fra en tidlig alder. Vi ved fra andre forebyggelsesindsatser, at den tidlige indsats med viden og oplysning er et meget vigtigt element i arbejdet med at skabe robuste borgere, der er modstandsdygtige og kan håndtere ulykker,” siger Bjarne Nigaard, der er sekretariatschef i Danske Beredskaber.

 

Forebyggelse i centrum

Formålet med Vandsikker Kommune er at nedbringe antallet af badeulykker ved danske strande, havne og i svømmehaller. I 2016 druknede 52 personer i Danmark. Det er 52 for mange, lyder det fra Bjarne Nigaard.

”Det er trist, at vi år efter år til stadighed må konstatere, at drukneulykker ligger på et stabilt niveau. Det er meget tydeligt, at vi har et stykke vigtigt oplysningsarbejde foran os, for vi vil meget gerne undgå at skulle løse den her type redningsopgaver.”

I arbejdet med forebyggelse af badeulykker bidrager Vandsikker Kommune positivt, fordi certificeringsordningen er med til at sikre, at kommunen spotter de vandområder, der har sikkerhedsmæssige udfordringer. Samtidig er certificeringsordningen med til at sætte fokus på vandsikkerhed og kaster på den måde også nye forebyggende tiltag af sig.

Det fortæller beredskabschef i Nordjyllands Beredskab, Per Vedsted, der deltog i arbejdet med at implementere Vandsikker Kommune i Jammerbugt Kommune tilbage i 2013.

”En del af det at være Vandsikker Kommune er jo, at man løbende arbejder med sikkerheden og sætter nye mål for forebyggelsesarbejdet. Det er nødvendigt for at blive recertificeret hvert andet år, og så har det samtidig den positive effekt, at alle har fokus på vandsikkerheden i det daglige arbejde.”

Vandsikkerhed i fokus på tværs af forvaltninger

Hos Jammerbugt Kommune har certificeringen som Vandsikker Kommune netop skabt det ønskede fokus på forebyggelse af ulykker i og omkring vand. Ikke kun hos enkelte nøglepersoner i kommunen, men på tværs af mange aktører. Hele konceptet bygger på en tanke om at se forebyggelse som en indsats, der involverer kommunen som helhed.

Det opblomstrende samarbejde mellem alt fra beredskab til børnehaver og sportsklubber er en af de rigtig gode sidegevinster ved Vandsikker Kommune, fortæller Per Vedsted.

”Det var meget positivt at opleve, at vi kunne arbejde som en helhed og på tværs af de strukturer, vi normalvis arbejder i. Det er jo ikke en arbejdsform, vi er vant til, og derfor var jeg heller ikke sikker på, om det ville fungere. Men det viste sig at være en rigtig god måde at arbejde på, og det åbnede mange nye muligheder for at arbejde på tværs, som vi også sidenhen har gjort brug af,” siger han.

Hos Danske Beredskaber ser man også det tværgående fokus på vandsikkerhed som en gevinst, der kan styrke arbejdet med forebyggelse af badeulykker.

”Sikkerhed omkring vand er en fælles sag. Det er en opgave, som ikke med rimelighed alene skal løses af én bestemt aktør, kommunal eller privat, særligt når vi tænker på, hvor meget vand og hvor lang en kyststrækning vi har”, siger Bjarne Nigaard og tilføjer:

”Vi har et fælles ansvar for, at de kommende generationer og alle vores gæster i Danmark har de bedste muligheder for at begå sig ved og i vandet. Så for mig at se er der ikke så meget at være i tvivl om: Lav vandsikre kommuner, og skab tryghed for alle. Det er både ambitiøst og visionært og har næsten ubeskrivelig værdi.”