Det får kommunen med Vandsikker Kommune

Som Vandsikker Kommune indgår kommunen et samarbejde med Rådet for Større Badesikkerhed. Det betyder, at kommunen får en attraktiv sparringspartner, der kan hjælpe med at træffe de rigtige beslutninger for at imødekomme borgernes og turisternes berettigede krav på sikkerhed ved deres fritidsaktiviteter i og omkring vand.

Med certificeringen som Vandsikker Kommune får kommunen det fulde overblik over sikkerheden i vandområderne og står dermed stærkt i arbejdet med at skabe de bedste forudsætninger for bade- og vandsikkerheden.

Certificeringen foretages af Rådet for Større Badesikkerhed, der samtidig bliver en vigtig samarbejds- og sparringspartner for kommunen fremover. Rådet vil indgå i det løbende sikkerhedsarbejde og i de nedsatte styregrupper, hvor der i samarbejde med kommunens repræsentanter vil blive lagt en strategi for bade- og vandsikkerheden.

”Vi i Rådet for Større Badesikkerhed kan give inspiration og sparring, som ikke findes andre steder. Når det gælder bade- og vandsikkerhed, er vi eksperter og kan bidrage til at skabe overblik over kommunens indsatsområder. Kommunen får arbejdsredskaber af os, hvor sikkerheden sættes i system, og vi kommer med forslag og retningslinjer, men lader detaljerne være op til den enkelte kommune,” siger Sven Hedegaard, der er formand for Rådet for Større Badesikkerhed.

 

Et signal om sikkerhed

Forarbejdet til certificeringen som Vandsikker Kommune er en rapport med kortlægning af alle kommunens vandområder samt en sammenfatning med forslag til forbedringer, som Rådet for Større Badesikkerhed udarbejder i samarbejde med den enkelte kommune.

”Vi indgår i et samarbejde med kommunerne for at sikre gode badeforhold og god badesikkerhed. Når kommunen er blevet godkendt gennem en certificering, får kommunen mulighed for at markere sit fokus på badesikkerhed ved at hejse det officielle ”Vandsikker Kommune”-flag på alle relevante steder,” siger Sven Hedegaard.

Flaget er med til at skabe tryghed og tillid hos både borgere, gæster og turister, fordi det synliggør, at kommunen gør en aktiv indsats for at sikre og forbedre sikkerheden i kommunen.

”I de turistinteressante områder, hvor det drejer sig om vandbårne fritidsaktiviteter, kan kommunen signalere, at de har et stort kommunalt fokus på sikkerhed. Turister, såvel danske som udenlandske, vil sætte pris på, at der er styr på badesikkerheden og sikkerheden i havnene” siger han.

 

Vandsikker Kommune skaber overblik og sikkerhed

Som Vandsikker Kommune har man hele tiden det samlede overblik over sikkerheden i de vandområder, der er tilknyttet kommunen. Derudover lærer kommunens børn at svømme og færdes ved vand, og borgerne i kommunen har adgang til redningsudstyr og information om vand- og issikkerhed.

”Vi har på nuværende tidspunkt gennemført certificeringen for Vandsikker Kommune i Jammerbugt Kommune, og hos Jammerbugt Kommune var begejstringen for konceptet så stor, at de blev ansporet til at se på hele området ’fritidsaktiviteter ved, i og på vand’ som et fælles område for sikkerhed. Der var nogle mangler i beredskabsplanen og i den tekniske udviklingsplan, som vi hjalp dem med at få bragt i orden,” siger Sven Hedegaard.

Certificeringen som Vandsikker Kommune har også økonomiske fordele for den enkelte kommune, understreger Sven Hedegaard. Kommunen får en koordineret udviklingsplan, der er tilpasset kommunens behov for udvikling og forbedring.

”Vi formoder stærkt, at en koordineret udviklingsplan er mere økonomisk og sikkerhedsmæssig effektiv end en udviklingsplan, der ikke er koordineret, og dermed får kommunen også mere for pengene” siger han.