Certificeringsordning kvalitetsstempler kommuner

Rådet for Større Badesikkerhed har designet et koncept, der skal hjælpe kommuner til at få et detaljeret overblik over de vandområder, der kan byde på sikkerhedsmæssige udfordringer. Formålet med Vandsikker Kommune er at sikre, at bade- og vandsikkerheden forbedres i kommunerne til gavn for både borgere, gæster og turister.

Konceptet Vandsikker Kommune sætter fokus på sikkerhed i og omkring vand for alle. Det gælder for borgerne, men også for de gæster og turister, der besøger kommunen og nyder livet ved stranden, på havnen og ved svømmebassinet.

”Certificeringen som Vandsikker Kommune bygger på en risikoanalyse af kommunens vandområder. Risikoanalysen giver kommunen overblik over sikkerhedsmæssige udfordringer og kan på baggrund af analysen gennemføre både store og små udviklingsprojekter til gavn for badesikkerheden,” siger Sven Hedegaard, der er formand for Rådet for Større Badesikkerhed.

Alle landets kommuner har mulighed for at blive certificerede som Vandsikker Kommune.

Forarbejdet til en certificering er en rapport med kortlægning af alle kommunens vandområder samt en sammenfatning med forslag til forbedringer, som Rådet for Større Badesikkerhed udarbejder i samarbejde med den enkelte kommune.

 

Sikkerhed er et kvalitetsstempel

Kommunen skaber bedre sikkerhed for borgerne ved at indskrive sikkerhedsrisici i kommunens beredskabsplan, således at hvis der sker en ulykke ved stranden, i svømmehallen eller i lystbådehavnen, er der taget højde for hvilken indsats, der skal iværksættes.

Det gør kommunen eksempelvis ved at sikre, at børnene i daginstitutionerne opnår en grad af vandtilvænning, så de ikke er bange for vand, men får en naturlig respekt for vand. Den tidlige vandtilvænning i børnehaven betyder, at de er parate til at modtage svømmeundervisning, når de kommer i skole.

Derudover bidrager certificeringen til at højne sikkerheden i kommunen. Flere steder har risikoanalyserne medvirket til, at eksempelvis havne og andre steder med badefaciliteter er blevet efterset mere nøje.

”Primært har vores indflydelse på sikkerheden været, at der er skabt et stort fokus på sikkerhed ved, i og på vand i kommunen. Der er lavet en styregruppe, som har bevågenhed fra ledelsen i kommunen, og der bliver for første gang gjort fælles bestræbelser på at højne sikkerheden i kommunen. En lille, men ikke uvæsentligt detalje, var, at vi opdagede, at stigerne hang på molevæggen og dermed ikke var til megen nytte for den person, som uheldigvis var faldet i havnen,” siger Sven Hedegaard.

Altid opdateret

Rådet for Større Badesikkerhed recertificerer de vandsikre kommuner hvert andet år. På den måde vil sikkerheden altid være i fokus hos kommunen og blive prioriteret højt.
”Certificeringerne skal sørge for, at kommunen kommer i mål med de sikkerhedstiltag, som de og vi har skitseret, og at dette giver inspiration til at fortsætte med at forbedre vandsikkerheden i kommunen. I den forstand oplever vi det i høj grad som et fælles projekt mellem os og kommunen,” siger han.

Certificeringen imødegår også de mange ændringer og trends, fremtiden byder på. Flere havne, særligt i Københavnsområdet, er blevet udflugtsmål for badegæster, hvilket har medført udfordringer i forhold til badesikkerheden.
”Flere folk er begyndt at bade i havnene, og det betyder, at der skal tages nogle nye forbehold, som certificeringen bidrager til. Vi kan forebygge de mange drukneulykker ved at fokusere mere på selvredning, hvor personen selv bliver i stand til at komme sikkert op af vandet ved hjælp af stiger og ved at indsætte livreddere og advarselsskilte. Det er gennem certificeringen, at vi kan komme de forskellige risici i forkøbet og handle ud fra dem, så sikkerheden øges, og der sker færre ulykker i fremtiden,” fortæller han.