Krav til certificering

Alle landets kommuner har mulighed for at blive certificeret som Vandsikker Kommune. Formålet med certificeringen er at give kommunen et samlet overblik over den sikkerhedsmæssige status for de vandområder, der løbende er genstand for mange forskellige fritidsaktiviteter.

Samtidig er certificeringen med til at skabe overblik over investeringsbehov, der kan højne sikkerheden ved vandområder, og give både borgere og turister i kommunen et overblik over badesikkerheden.

Forarbejdet til en certificering er en rapport med kortlægning af alle kommunens vandområder samt en sammenfatning med forslag til forbedringer, som Rådet for Større Badesikkerhed udarbejder i samarbejde med den enkelte kommune.

Med baggrund i rapporten foretages en mere detaljeret kvalificering af konklusionerne samt udarbejdelse af retningslinjer og materialer til brug for kommunen. Til dette arbejde etableres en tværfaglig styregruppe i kommunen under ledelse af eksempelvis en beredskabsfaglig medarbejder.

 

Styregruppen skal:

  • indarbejde sikkerhedsprocedurerne ved vandområderne i kommunens beredskabsplan
  • udarbejde den kvalificerede rapport, som skal godkendes politisk
  • sikre, at der arbejdes med forebyggelse i forbindelse med vandsikkerhed ved at give alle børn mulighed for vandtilvænning, svømmefærdigheder og kendskab til, hvordan de undgår risici i og ved vand og is
  • sikre, at de ansatte i kommunens forskellige forvaltninger har kendskab til den forebyggende vandsikkerhed samt har de færdigheder, der kræves for at kunne forebygge ulykker i og ved vand og is
  • tilvejebringe den udrustning, som offentligheden behøver for at kunne hjælpe nogen, der er kommet i vanskeligheder i vand eller på is
  • sikre, at borgerne har adgang til at læse kommunens vandsikkerhedsprogram via kommunens hjemmeside

Kommunen er certificeret som Vandsikker Kommune, når de opstillede elementer i rapporten er udarbejdet og godkendt af kommunalbestyrelsen.

Certificeringen som Vandsikker Kommune gives for en toårig periode, hvorefter der skal foretages en recertificering. Denne foretages som udgangspunkt på baggrund af det løbende sikkerhedsarbejde i styregruppen.

Ansøg om certificering her.